Novaworld Mũi Né

Dự án Novaworld Mũi Né Đại đô thị Du Lịch Nghĩ Dưỡng Giải Trí tại Bình Thuận. Dự án lớn tiếp theo của Novaland tại Phan Thiết Bình Thuận